Forskning om skog och klimat blir turism

KULBÄCKSLIDEN. Tyska vandringsturister på besök i Västerbotten lär sig mer om skogens roll för klimatet på snöskovandring över Degerö Stormyr i Vindeln.

Det är en varm dag i juli 2018 vid Kulbäckslidens försökspark i Vindeln. Ut ur bussen kliver 25 personer i åldrarna 25-75 år iklädda friluftskläder och rejäla skor. De är ute på en fem dagar lång vandringsresa i Västerbotten. Alla är lyriska över hur vackert det är i lilla byn Granö, där de bor och tas om hand av turistföretaget Granö Beckasin. Idag ska de vandra över Degerö Stormyr och bli guidade av forskare genom skogen och ut på myren. Satsningen görs som ett test inom ramarna för det EU-finansierade projektet PINUS.
– Syftet är att visa upp en annan sida av Västerbotten för våra besökare än vad vi vanligtvis gör, säger Anna-Maria Rautio, projektledare.
Hon menar att det pågår mycket innovation i den svenska skogen, som få känner till.
– Här på Kulbäcksliden ligger vårt fokus på att berätta mer om skog och klimat, men det finns många fler aspekter som är värda att visas upp som vi planerar för.

Bakgrund

På Kulbäckslidens försökspark i Vindelns kommun har Sveriges lantbruksuniversitet bedrivit forskning i mer än 100 år. Det var just myren som först lockade forskarna till platsen. Under tidigt 1900-tal fanns en utbredd rädsla för att myrarna bredde ut sig och att vitmossan skulle kväva den omgivande skogen. Forskaren Carl Malmström kunde redan på 1920-talet visa att detta inte stämde. Degerö Stormyr är fortsatt högintressant, idag ur ett klimatperspektiv. Mats Nilsson, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå berättar att mätningar av koldioxid och metan har gjorts i nästan 20 år nu och att han är intresserad av att ta reda på om myrarna är källor eller sänkor av dessa växthusgaser. Forskningen har visat att myrarna binder koldioxid från atmosfären men också att metan kan frigöras. Just nu är målet att ta reda på mer om hur myrarna reagerar i ett förändrat klimat.

För turisterna är det många nya intryck att ta in. De flesta är vana vandrare, men myren är blöt och tung att klafsa runt i, trots den varma och torra sommaren. Christopher Storm, Granö Beckasin plockar fram snöskor till hela gruppen. Plötsligt är tröttheten som bortblåst och vandringstakten ökar.
– Det här är en speciell tur som vi nu testar, konstaterar Christopher, som menar att det finns en del detaljer att slipa på.
– Men det är unikt att få komma ut hit och träffa experter inom klimatforskningen. Vi märker att det är något besökarna inte är vana vid, men som de uppskattar. För att behålla den exklusiva känslan kommer vi att fortsätta med få och små grupper. Det garanterar också att vi inte skadar myren, vilket är linje med vår filosofi.

Mats Nilsson tycker att det är roligt att träffa turisterna och säger att det också är ett sätt att nå ut med sina forskningsresultat.