Nu lanseras visaskogen.se

ÄNTLIGEN!  Webbsida för besöksnäringsföretag som jobbar i och med skog i norra Sverige lanseras. Information för att vidareutveckla eller skapa egna turistiska produkter i skog.

Västerbotten är ett stort och viktigt skogslän, med lång tradition av att bruka och förädla skogen och av att utveckla skogstekniska innovationer. Här bedrivs skoglig forskning i världsklass och vi har Sveriges enda helårsöppna skogsmuseum. Skogen, vacker natur och intressant kultur lockar människor från hela världen. Besöksnäringen växer och bidrar ekonomiskt till länet, inte minst som en viktig arbetsgivare i glesbygd. En tydlig trend är att besökare efterfrågar kunskap i samband med sina resor. I skogen finns unika möjligheter att kombinera natur- och kulturupplevelser.

– Skogen har alltid varit en viktig resurs för oss norrlänningar. Spåren efter tusentals år av brukande finns kvar i markerna och det gäller bara att sätta på sig rätt glasögon för att upptäcka dem, menar projektledaren och skogshistorikern Anna-Maria Rautio, Skogsmuseet i Lycksele. I projektet deltar också Sveaskog, Sveriges lantbruksuniversitet och Granö Beckasin.

Brukad skog och turism

Skogen är hetare än någonsin. Den ska producera klimatsmarta produkter, erbjuda betesmark för rennäringen, rekreation för allmänheten och vara en resurs för besöksnäringen, för att nämna några exempel.

– Det här ställer ökade krav på dialog och samarbete mellan olika aktörer men också på att hitta nya och innovativa sätt att använda skogen. I projekt PINUS fokuserar vi på frågor som gäller skog, skogsbruk och turismnäring. Vår utgångspunkt är det finns massor av skog i Västerbotten. Den allra största delen brukas men den är fortfarande både trevlig att vistas i och framförallt finns det en massa spännande saker att berätta om den och visa upp. Det handlar om allt från tjärbränning, pottasketillverkning till modernt skogsbruk och klimatforskning, säger Anna-Maria Rautio.

Visa skogen

Under sommaren kunde turister i länet och resenärer på Inlandsbanan ta del av projektets magasin Hitta Skogen, som beskriver skogsanvändning, skogens natur och kultur i norra Sverige – förr och nu. Här presenterades också företag och verksamheter som erbjuder skogsanknuta upplevelser. Nu går projektet vidare med Visa Skogen. Först ut är den lokalproducerade hemsidan visaskogen.se, med ett Kunskapsträd som ska växa och med goda möjligheter att ”guggla” information för användaren, även med tips på metoder som använts i projektet. Sidan blir publik den 28 november och materialet är fritt att använda för alla intresserade men riktar sig i första hand till besöksnäringsföretag som vill visa skogen i sina verksamheter. Under våren testas också flera visningsmiljöer i skog att användas för turism, där såväl kulturhistoria som modernt skogsbruk och dagsaktuell forskning tas upp.

– Under två år har vi i projektet skapat en arena där skogsbruk, besöksnäring och skoglig akademi utbyter kunskap, diskuterar möjligheter och utmaningar framåt. Kul att vi nu också kan erbjuda konkreta resultat, säger Björn Åström, VD på Skogsmuseet.