Metoder – kunskapsturism i brukad skog

VÅRA METODER

Säkert går du som företagare ständigt och grunnar på hur du kan utveckla din verksamhet för att bli ett attraktivare besöksmål. Kanske involverar några av dina idéer skogen. Kul, i så fall har du hittat rätt. Från idé till färdig produkt kan vägen vara lång och det finns en hel del surhål som man kan råka trampa ner. På den här sidan tänkte vi dela med oss av våra erfarenheter från att utveckla några olika typer av skoglig kunskapsturism. Vår förhoppning är att det ska hjälpa dig som företagare att inspireras, att våga ta steget och att dra lärdom av våra erfarenheter. Sidan uppdateras löpande så kika gärna in igen för att ta del av senaste nytt. Vi tror också att du som företagare kan ha värdefulla tips och idéer som kan komma andra till glädje. Hör av dig till oss så kanske din berättelse publiceras här på sidan. Om vi tar varandra i handen kan vi nå längre!

Steg 1. Idéstadiet

Säkert har du en massa idéer på nya aktiviteter eller produkter för att utveckla din verksamhet. Om inte så kan det vara en god idé att snegla på andra? Hur gör liknande företag i din närhet eller i andra delar av världen? Vad har du som är unikt? Hur ser skogen i närheten av din verksamhet ut? Här på visa skogens hemsida kan du hitta en massa intressant fakta och historik om skog och skogsbruk som du kan vidareutveckla. Det är alltid en fördel att kunna ge sina besökare platsspecifik information om själva skogen eller forn- och kulturlämningar i området. För att komplettera information här på visa skogen rekommenderar vi dig att besöka följande hemsidor:

https://www.raa.se/tag/fornsok
Riksantikvarieämbetets söktjänst för forn- och kulturlämningar.

https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
Skogsstyrelsens söktjänst för värdefulla skogsmiljöer och kulturmiljöer.

Regionens museer är en bra källa till vår gemensamma historik, tveka inte att kontakta dem om du har frågor.

https://www.skogsmuseet.se
Skogsmuseet i Lycksele. Har ett regionalt uppdrag att visa skogens och skogsbrukets historia.

http://www.ajtte.com
Svenskt Fjäll och Samemuseum i Jokkmokk. Berättar om att leva och överleva i ett kargt landskap.

https://www.vbm.se
Västerbottens museum i Umeå. Ansvarar för länets kulturhistoria. Utställning om hällkonst. Samisk byggnadstradition i samevistet.

http://silvermuseet.se
Silvermuseet i Arjeplog. Nyckeln till fjällens kulturlandskap, som formats av människor under 10 000 år.

http://norrbottensmuseum.se
Norrbottens museum i Luleå. Berättar om Norrbottens långa och mångkulturella kulturhistoria; den samiska, tornedalsfinska, finska, svenska och nysvenska.

https://www.skellefteamuseum.se 
Skellefteå museum, med ansvar för länets Industrihistoria.

Det finns flera olika arkiv som har handlingar om skog och skogsbruk. Här kan du hitta platsspecifik information för ditt närområde.

http://www.folkrorelsearkivet.se
Västerbottens folkrörelsearkiv (framförallt flottning).

http://www.arkivcentrumnord.se
Arkivcentrum Nord (med Skogens arkiv).

 

Handledning för guider i natur- och kulturarv

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/handledningar-och-stod/praktisk-interpretation—for-guider-i-natur–och-kulturarv/


Steg 2. Kundundersökning

Vet du vad dina nuvarande kunder/besökare efterfrågar? Kanske kan du genomföra kundundersökningar med dina befintliga kunder. Kontakta privatpersoner som kan tänkas representera din kund eller tänkta målgrupp. Samtala med andra besöksnäringsföretag. Vad efterfrågar/saknar dem? Kan ni gemensamt identifiera vad som saknas i området?

Om du ska sälja in din produkt till en researrangör så bör du bolla idén med dem. Är idén intressant och vad bör slutprodukten innehålla. Finns det en efterfrågan på den aktivitet eller produkt som du planerar? Tror dem att din idé går att sälja in till sina kunder? De kan också svara på vad som behöver utvecklas eller förtydligas för en lansering.


Steg 3. Produktskiss

När du har testat din idé på kunder, researrangörer och kollegor i branschen och fått bekräftat att det finns intresse, behov och marknad är det dags att göra en mer utförlig plan, en s.k. produktskiss. Den bör innehålla följande:

  • Innehåll
  • Program
  • Tid
  • Plats
  • Målgrupp
  • Kostnadskalkyl
  • Resmålsanalys – Naturens bästa (innehåller listor över kulturmiljöer, markägare etc.). Analyserar hur många besökare man kan ta emot utan att det påverkar miljön negativt.
  • Produkten behöver inte vara helt färdigt, men du behöver ha skapat dig en bild av hur du har tänkt dig inför mötet med markägaren (nästa steg).


Steg 4. Avtal med markägare

När du vet vad det är du vill utveckla i skogen ska du kontakta berörda markägare. Det kan vara en privatperson, staten (genom Sveaskog eller Fastighetsverket), kommunen, kyrkan (stiftet), ett skogsbolag (Holmen eller SCA i norra Sverige) eller en skogsallmänning (område som ägs gemensamt av en sammanslutning av privata skogsägare). Vet du inte redan vem som äger marken så kan du gå in på lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se där du kan klicka dig vidare till deras kartfunktion. I kartan kan man se fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar. När du vet vad fastigheten/erna heter som du är intresserad av kan lantmäteriets kundtjänst ge dig uppgifter om vem som äger marken.

Vanligast är att markägaren kommer vilja upprätta ett avtal med dig som vill använda deras mark kommersiellt. Det behöver inte bli särskilt kostsamt utan är snarare ett sätt för båda parter att klargöra vilka aktiviteter som kommer att ske på marken och vilket ansvar du som brukar annans mark har. Om du som turistföretagare däremot vill förhindra att skogen brukas kommer detta att bli betydligt kostsammare då de allra flesta markägare lever av att producera skogsråvara.

Inför samtal med markägare: Var förberedd med information om vilken verksamhet du vill bedriva eventuell inverkan på markägarens verksamhet, krävs det några förändringar i skogen för att man ska kunna bedriva sin verksamhet (leder, byggnader etc), finns det saker som man inte får påverka i närheten eller som man måste visa särskild hänsyn. Vad är man beredd att betala? Ersättning till markägaren är viktigt att ha med i sin kalkyl för produkten.

Exempel på nyttjanderättavtal, tex LRF
https://www.lrf.se/globalassets/dokument/politik–paverkan/aganderatt-och-miljo/allemansratten/avtalturismmarkagare.pdf