Wild Lapland, Ruskträsk

Hundspann i vackert vinterväder

Hundspannsföretag som tar sina gäster ut i skogen, till fjällen, älvarna, sjöarna, myrarna och till det fantastiska djurlivet. Slädhundsturer på vintern och våren, promenader och kennelbesök på sommaren, vagnsturer på hösten. Ett besök kan vara i allt från 30 minuter till flera dagar. www.wildlapland.se