Järptjärns skogsarbetarförläggning

Vackert belägen mellan Stor- och Lilljärptjärn, bara 5 km från Ekorrsele i Vindelns kommun finns en skogsarbetarförläggning från 1940-talet bevarad. Med manskapsbyggnad, kockakoja och ett litet stall är den unik i sitt slag. Här bodde huggare, hästkörare och den kvinnliga kockan under långa vintermånader när avverkningarna i skogen pågick.

Som en del i projekt PINUS samarbetar vi med markägaren Länsstyrelsen och turistföretaget Aurora Borealis (www.auroraborealis.nu) för att tillgängliggöra området för besökare. Målet är att kunna visa upp skogsarbetets historia i norra Sverige; hur man arbetade, levde och bodde, men också hur skogen har förändrats från de allra första avverkningarna med såg och yxa till dagens mekaniserade skogsbruk. Håll dig uppdaterad, mer info kommer!