Nybygget i Stenliden

Uppströms Umeälven från Granö Beckasin ligger nybygget Stenliden. Här byggdes en gård med stall år 1840 av familjen Wejdmark i Granö. Gården och den omkringliggande skogen har använts på många olika sätt men särskilt viktigt var fastighetens möjlighet till höslåtter.

Familjen Wejdmark var permanent bosatta i Granö men använde gården och skogsfastigheten vid Stenliden framförallt för att skaffa vinterbete till korna, men även till jakt, fiske, tjärbränning och pottasketillverkning. Stenlidens historia utgör ett bra exempel på hur skogens resurser användes av bönder i Västerbotten från andra hälften av 1800-talet och framåt.

Är du intresserad av nybyggeshistoria och av hur skogens har använts historiskt så kan Granö Beckasin ta med dig till Stenliden och berätta mer. www.granobeckasin.com