Om Visa skogen

Hemsidan Visa skogen togs fram i projektet PINUS – projekt innovativa upplevelser i brukad skog. Syftet var att koppla samman skogsnäringen, den skogliga akademin och besöksnäringen för att skapa turistiska möjligheter i den brukade skogen.

PINUS-projektet genomfördes mellan 2016 och 2019. Skogsmuseet i Lycksele AB var projektägare och övriga parter var Sveaskog, Sveriges Lantbruksuniversitet och Granö Beckasin. Projektet finansierades av europeiska regionala strukturfonden, Region Västerbotten, Sveaskog, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lycksele kommun, Skogsmuseet i Lycksele AB samt Granö Beckasin.

I projektet framtogs flera artiklar som återfinns i kunskapsträdet, samt information kring hur du kan nyckla skogen. Skogen i landskapet varierar och det kan ibland vara svårt att veta varför skogen ser ut som den gör. Genom att använda den framtagna skogsnyckeln kan du ta reda på hur gammal skogen är, vilka åtgärder som är gjorda och varför.