Nyckla skogen

Sverige är rikt på skog och det är enkelt att skapa sin egen upplevelse. Skogen i landskapet varierar och det kan ibland vara svårt att veta varför skogen man står i ser ut just som den gör. Genom att använda sig av skogsnyckeln kan man ta reda på var i skogsbrukscykeln skogen befinner sig, vad som har gjorts och varför, eller om skogen rent av är en naturskog som sparas för naturvårdsskäl.

Hur ser skogen framför dig ut?

I stort sett inga träd eller väldigt små trädplantor
Tätt med träd som är högre än 1 meter men klenare än 10 cm
Majoriteten av träden är grövre än 10 cm